Tarih

Tarihin Gelmiş Geçmiş En Güçlü Kralları

Tarihin en büyük ve ı, kimisi girdiği ülkelerde bir hayvan bırakmayıncaya kadar önüne geleni her şeyi yok etti kimisi girdiği ülkelerde her şeyi yüceltti. Tarih bazılarını zalim bazılarını ise yüce olarak adlandırdı.

Sizler için tarihin en güçlü krallarını, tarihin ını ve çağ açıp çağ kapatan liderlerini bir liste halinde bir araya getirmeye çalıştırk.

1. Hz. Zülkarneyn

Kuran'da kıssası, doğuya ve batıya seferleri olduğu bildirimektedir. Asıl ismi İskender'dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nuh (a.s) oğlu Yafes'in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bilinmemektedir. Yemen'de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo'nun talebesi olan Makedonyalı İskender'den daha önce yaşamıştır.

Hakkında çok fazla bilgi bilmesek de gücünü Kuran da rahatlıkla görmekteyiz. Öyle ki Dünya tarihinde bu güce ulaşabilecek başka bir hükümdar olmamıştır.

Kuran'da gücü ve kıssası şu şekilde anlatılmaktadır.

"Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: Size onunla ilgili bir şeyler anlatacağım.

Gerçekten biz Zülkarneyn'i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik.

Derken o da bu yollardan birini tutup gitti.

Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim gördü. Biz ona dedik ki: "Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın."

O da demişti ki: "Kim haksızlık ederse muhakkak ona azab edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir azabla cezalandırır."

"Amma her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşmayız."

Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu.

İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

Sonra yine bir yol tuttu.

Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu.

Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?"

Dedi ki: "Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddî yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam seddi yapayım.

"Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin" dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. "Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim" dedi.

Artık Ye'cuc ve Me'cuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler.

Zülkarneyn dedi ki: "Bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır.

Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr'a da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır.

Ve cehennemi o gün kâfirlere öyle bir göstereceğiz ki!

Onlar ki, beni hatırlatan âyetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de tahammül edemiyorlardı." (Kehf Suresi 83101)

2. Cengiz Han

"İşgal ettiği tüm ülkelerde barbarca kadınları, çocukları ve yaşlıları öldüren yeryüzüne gelmiş en azılı katillerden birisidir"

15 Zilkade 549'da (21 Ocak 1155), Türk takvimine göre domuz yılının başında, bugün Doğu Sibirya topraklarından geçen Onon nehrinin sağ kıyısında yer alan Deli-ün Boldok'ta doğmuştur.

Tarih kitaplarında anlatıldığına göre sadece bir bölgede 1 milyon 300 bin insanı katletmiştir.

1.300.000'den fazla insan öldürüldü. Nîşâbur'da intikam hırsıyla kediler ve köpekler bile katledildi. (el-Kâmil, XII, 393) (Târîḫ-i Cihângüşâ, I, 201)

3. Kanuni Sultan Süleyman – Muhteşem Süleyman

"Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette ki bizden korkacaklardır." Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) Osmanlı İmparatorluğunun onuncu padişahı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarıdır. 

Askeri, siyasi ve kültürel alanda gerçekleştirdiği başarılarla Osmanlı Devletine en parlak devrini yaşatan padişah olmuş; İslam dünyasında Kanuni olarak anılırken, Batılılar ondan “Muhteşem Süleyman” (Suleiman the Magnificient) olarak bahsetmiştir.

4. Fatih Sultan Mehmet Han

"Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz." Fatih Sultan Mehmet.

Bir çağ açıp bir çağ kapatan hükümdar Fatih Sultan Mehmet.

ZAFERLERİ VE ESERLERİ 

5 Şubat 1451'de Sultan 2. Murat'ın vefatı üzerine dördüncü oğlu olan Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de, Sultan 2. Mehmet unvanıyla 2. Kez tahta oturdu. 19 yaşındaydı. İlk kez tahta çıktığında ise henüz 12 sindeydi. Karamanoğlu İbrahim Bey'in Osmanlı Devleti'ne saldırması üzerine Karaman seferine çıkan Sultan 2. Mehmet'in ilk hedefinde İstanbul'un fethi vardı.

Başka şeylerle vakit kaybetmek istemiyordu. Bu yüzden, mağlûp olup barış isteyen Karamanoğlu İbahim Bey'in bu teklifini tereddütsüz kabul etti. 1452'de Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımları engellemek için Büyük dedesi Yıldırım Bayezid Hân'ın Anadolu sahillerinde yaptırdığı Güzelce Hisar'ın (Anadolu Hisarı) karşısına, Boğazkesen Hisarı'nı (Rumeli Hisarı) inşâ ettirdi. Akdeniz'den gelebilecek yardımları engellemek için de Çanakkale Boğazı'na "Deniz Kilidi" anlamına gelen Kilit bahir Kalesi'ni yaptırdı.

4 ay gibi kısa bir zamanda yapılan Rumelihisarı'nın planında kûfî hatla "Muhammed" kelimesi yazar. Mevlid kandilinde yapımına başlanan hisar, Regaib kandilinde tamamlandı. Tam 132 günde. 132 rakamı da ebced hesabıyla "Muhammed" kelimesinin karşılığıdır. Rumelihisarı'nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti'ne savaş îlân etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.

5. Büyük İskender

Makedonya topraklarında doğdu ancak tam doğum tarihi bilinmemektedir, ünlü düşünür olarak adlandırılan Aristo tarafından eğitildiği iddia edilmektedir. 

Yunanistan'ı fethettikten sonra Anadolu'ya ilerlemiştir. 35.000 kişilik bir orduyla Milattan önce 334'de İran seferine çıkan Büyük İskender, İran ordusunu yenmiş ve Asya'nın bütün yolları kendisi için tamamen açmıştır. 

Doğu efsanelerinin neredeyse tümünde adı geçen Büyük İskender, döneminin bilinen dünyasının yarısını, 13 sene gibi bir sürede fethetmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Oturum aç

Şifremi Unuttum?

Şifremi Unuttum?

Hesap verilerinizi girin, size şifrenizi sıfırlamanız için bir bağlantı göndereceğiz.

Şifre sıfırlama bağlantınız geçersiz veya süresi dolmuş görünüyor.

Giriş

Gizlilik Politikası

Koleksiyona ekle

Koleksiyon Yok

Burada daha önce oluşturduğunuz tüm koleksiyonları bulacaksınız.